خبرای خوبی در راه است.

سلام به همه شما دوست داران های فالوور!

همونطور که قول داده بودیم های فالوور دوباره بر میگرده